ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล : ข้อมูลระเบียน

หมวดหมู่ : มาตรฐานการวิจัย

รูปแบบ : CSV

คำสำคัญ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์

เรียงโดย :

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหรือ CBT โดยบูรณาการแนวคิด BCG Model มาปรับใช้กับการยกระดับศักยภาพให้เกิดรูปธรรมรวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2566
37 ผู้เข้าชม 7 download
images icon csv
มาตรฐานการวิจัย
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ