ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ไม่พบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ : f-science-research-and-innovation-index

องค์กร : nrct

ประเภทชุดข้อมูล : ข้อมูลสถิติ

รูปแบบ : XLS CSV

คำสำคัญ : ค่าใช้จ่าย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เรียงโดย :
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ