ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST

จำนวนสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NECAST เป็นการจัดเก็บข้อมูลการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรฐานของ NECAST จากระบบลงทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ necast.nrct.go.th...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2567
163 ผู้เข้าชม 22 download
images icon csv
มาตรฐานการวิจัย
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ