ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

สถิติ

171,198 จำนวนผู้เข้าชม
13 หมวดหมู่
112 ชุดข้อมูล
10 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 110 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2 กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 0 กรอบการวิจัย
 • 32 โครงการวิจัย
 • 25 บุคลากรการวิจัย
 • 5 มาตรฐานการวิจัย
 • 7 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 11 ผลงานวิจัย
 • 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 5 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • 5 รายงานสารสนเทศ
 • 0 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
 • 0 การจัดซื้อจัดจ้าง วช.
 • 0 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วช.

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ