ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

สถิติ

122,911 จำนวนผู้เข้าชม
13 หมวดหมู่
177 ชุดข้อมูล
10 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 157 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 13 กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 1 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 • 1 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
 • 1 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 39 กรอบการวิจัย
 • 47 โครงการวิจัย
 • 45 บุคลากรการวิจัย
 • 5 มาตรฐานการวิจัย
 • 7 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 13 ผลงานวิจัย
 • 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 5 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 0 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • 6 รายงานสารสนเทศ
 • 0 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
 • 0 การจัดซื้อจัดจ้าง วช.
 • 0 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วช.

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ