ขนาดตัวอักษร
ภาษา

เอกสารเผยแพร่

news list

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward ...

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ     ...

29 เมษายน 2565
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ