ขนาดตัวอักษร
ภาษา

เอกสารเผยแพร่

news list

คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward ...

🌟 คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ    ...

21 ธันวาคม 2566
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ