ขนาดตัวอักษร
ภาษา
เรียงโดย :

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

จำนวนนักวิจัยไทยที่ วช. ให้รางวัล มีผลงานดีเด่น และได้อุทิศตนดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาประเทศทั้งในเชิงพาณิชย์ และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2567
66 ผู้เข้าชม 14 download
images icon csv
รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ