ขนาดตัวอักษร
ภาษา

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) นิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5 การจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคงไว้ซึ่งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงด้านน้ำในภาคเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อทุน ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงานย่อย แผนงานย่อยรายประเด็น กลุ่มเรื่อง หัวเรื่อง กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ สาขาวิชาการ OECD 1 สาขาวิชาการ OECD 2 และหน่วยงานประกาศทุน

{{cur_meta.name}} {{cur_meta.download_num | number}} download

ระดับการเปิดเผยข้อมูล :
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
URL: {{cur_meta.url}}

แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta images meta

ข้อมูลทรัพยากร

วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
วันที่เผยแพร่ข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ