ขนาดตัวอักษร
ภาษา

TOTAL EXPENDITURE ON R&D (ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา)

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ