ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) (ลบ)

หมวดหมู่

ไม่มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนี้

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ