ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวนโครงการเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการพัฒนาช่องทางการตลาด เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหรือ CBT โดยบูรณาการแนวคิด BCG Model...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2567
64 ผู้เข้าชม 9 download
images icon csv
มาตรฐานการวิจัย
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ